Svedjans Bigård

Inspektion av bisamhälle

Bigården

Svedjans Bigård är en liten hobbybigård på runt 10 samhällen. Vi har bin framförallt för nöjes skull, men de är också en funktionell del i vår trädgård.

Målet med vår biodling är friska, starka och välmående samhällen med lugna och snälla bin.

Vår bigård är belägen i skogen mitt mellan Almunge och Knutby. Med mestadels skog omkring oss och några ängar i träda så har vi fördelen med att bo utan besprutade fält i binas uppsamlingsområde.

Varroa behandlas med ekologiska metoder som drönarbortskärning, oxal- och mjölksyra. Vi är av uppfattningen att insektsgifter inte fyller någon långsiktig funktion i varken en bigård eller i lantbruket i stort.