Svedjans Bigård

Inspektion av bisamhälle

Bigården

Svedjans Bigård är en liten hobbybigård på runt 10 samhällen, belägen i skogen mitt i mellan Almunge och Knutby. Vi har bin framförallt för nöjes skull, men de är också en funktionell del i vår trädgård.

Sedan starten 2012 har målet med vår biodling varit friska, starka och välmående samhällen med lugna och snälla bin.

Varroa behandlas med ekologiska metoder som drönarbortskärning och med oxalsyra. Vi är av uppfattningen att insektsgifter inte fyller någon långsiktig funktion i varken en bigård eller i lantbruket i stort.